Bli medlem i Tingsrydsalternativet!

För insättning av medlemskap var god ange namn och adress och personummer på inbetalningen.
Avgiften är 50 kr för 2014 enligt beslut vid första årsmöte.

Vi har Bankgiro nummer; 134-4720 Swedbank.

Comments are closed