Val 2014 LOV

I Tingsrydskommun tycks den stora frågan inför årets val vara införandet av LOV, lagen om valfrihet. Samtliga partier utom V, S och Tingsrydsalternativet vill införa privatiseringen av vård och omsorg. Alliansen, C och Mp säger sig vara positiva till att låta privata aktörer med vinstintressen driva verksamheter som normalt sköts …

Läs mer!

Ny hemsida!

responsive

Nu har Tingsrydsalternativet byggt om sin hemsida och gått in webbpubliceringsverktyget WordPress, vår hemsida är nu en dynamisk hemsida som anpassar sig efter användarens skärmstorlek och med detta så har den blivit mer användarvänlig. Just nu jobbar vi för fullt med den grafiska layouten av vår nya hemsida.