Val 2014 LOV

I Tingsrydskommun tycks den stora frågan inför årets val vara införandet av LOV, lagen om valfrihet. Samtliga partier utom V, S och Tingsrydsalternativet vill införa privatiseringen av vård och omsorg. Alliansen, C och Mp säger sig vara positiva till att låta privata aktörer med vinstintressen driva verksamheter som normalt sköts …

Läs mer!