Tingsrydsalternativets politiska grundideologi.

  • Sunt Småländsk bondförnuft ska genomsyra alla politiska beslut som tas i kommunen.
  • Demokrati, öppenhet och ärlighet ska löpa som en röd tråd genom hela den kommunala verksamheten.
  • Hela kommunen ska leva. Tingsryds kommun är en landsbygdskommun det är vår fördel inte nackdel.

Comments are closed